logosr

updated 4:11 PM, Oct 19, 2023 Europe/Bratislava

Garmin Edge 800 opis a skúsenosti časť 2.

  • Published in Športovec používa HW SW

Zoznámenie s prístrojom, základné nastavenie a montáž

 

Po rozbalení som prístroj pripojil cez USB na počítač, aby som ho za prvé nabil a za druhé, aby som sa pozrel, čo v sebe ukrýva. Po samoinštalácii ovládačov sa prístroj pripojil ako mass storage USB, zjednodušene povedané ako ďalší disk.

Na moje prekvapenie som na „disku“ našiel kompletnú elektronickú dokumentáciu v angličtine a očakávanú adresárovú štruktúru prístroja, ktorej  je dobré rozumieť, ak chcem plnohodnotne prístroj využívať. Nakoniec je tuná aj odkazová linka na web stránku connect.garmin.com, kde je možné jednoduchým spôsobom si ukladať prejdené záznamy, zdieľať ich, alebo si prezerať a sťahovať do prístroja záznamy od iných používateľov a tak sa inšpirovať ich trasami.

Pozrel som prvý parameter – veľkosť  „disku“ -  teda veľkosť internej pamäte. S ďalším prekvapením som zistil, že je to 100MB, teda dnes nie veľká hodnota. Zaplnenosť je aj s cyklo mapou SK niečo nad polovicu, takže pre menej náročných je dostatočné rezerva aj pre dohratie ďalšieho mapového regiónu, či typu mapy, ako aj priestoru na uloženie prejdených a plánovaných záznamov na dlhé časové obdobie. Formát  záznamu tréningu  je veľmi úsporný a aj niekoľkohodinová jazda nezaberie ani stovky kilobajtov.

Pre cestovateľov a náročných používateľov je teda nevyhnutné zakúpenie externej microSD karty. Jej odporúčaná kapacita závisí od toho, aké mapy si chce používateľ dokúpit. V každom prípade odporúčam kúpu externej kartičky, keďže je možné napríklad nastaviť ukladanie záznamov na túto externú kartičku (a nie do internej pamäte).

Edge 800 podporuje aj tzv. Custom MapsBirdsEye mapy, čo sú bitmapové (obrázkové) mapy. Tie zaberajú vzhľadom na svoje územie podstatne väčšiu kapacitu ako vektorové mapy (z produkcie Garminu). Birdseye mapy sa komerčne kupujú a používateľ si z ponuky vyberá ľubovoľné územie, ktoré má pokrytie. Táto mapa sa rovnako ako vektorové mapy viaže na  konkrétky prístroj a nie je medzi prístrojmi prenosná. Custom maps sú bitmapové (jpg) mapy, ktoré si používateľ môže vytvoriť sám. Sú zadarmo, môžu byť prenositeľné medzi prístrojmi, ale sú limitované svojim formátom, veľkosťou a možnosťou zobrazenia iba jedinej mapy tohto druhu v prístroji.  V každom prípade ale aj jediná Custom mapa dokáže pokryť dostatočne veľké územie napríklad miesta, kam idem na dovolenku, alebo kde sa zúčastňujem preteku. Ako podklad sa zvyčajne používa skenovaná papierová mapa, alebo z internetu stiahnuté menšie územie z online máp, ako sú Google Earth alebo iné online mapové servery. Veľkosť takto pokrytého územia závisí od mierky, v akej je bitmapa vytvorené. Viac informácií a licenčné podmienky sú na stránkach Garminu, alebo iných stránkach venujúcich sa tejto problematike. Práve tieto mapy, ak nimi disponujete, odporúčam ukladať na externú kartičku.

   

 

Ďaľšou príjemnou správou je vylepšená práca s Garmin vektorovými mapami. Pre vlastníkov viacerých mapových Garmin produktov sa teraz zjednodušila situácia, keďže si môžu nahraté mapové sady v prístroji premenovať a takýchto mapových sád môže byť v prístroji aj niekoľko, takže v prípade, že chcem v niektorej mapovej sade vykonať zmenu, aktualizáciu alebo rozšíriť mapové územie, nemusím už opätovne nahrávať všetky mapy znova do prístroja pod jednou veľkou mapovou sadou, ale len nahradím dotknutú sadu novším súborom. Podrobnosti ako to robiť sú ale mimo rámec tohto testovania.

Poďme sa teda pozrieť na adresárovú štruktúru, čo kde nájdeme (výber z dôležitých).

 

 

 

Všetko podstatné sa nachádza v adresári Garmin a jeho podadresároch, či už v pamäti prístroja alebo na externej kartičke microSD.

V adresári Garmin sú vektorové mapy, napríklad sktopo3cyklo.img, ako aj konfigurácia prístroja.

V podadresári Activities sú záznamy z tréningov čo som prešiel vo formáte súboru .fit

V podadresári Courses sú pripravené záznamy prejdených trás pre funkciu Virtuálneho partnera, prípadne pre jazdenie pozdĺž trasy (Dráhy).

V podadresári CustomMaps je umiestnená jediná mapa tohto formátu. Tento adresár ani mapa nie je v novom prístroji.

V podadresári Location je súbors označenými polohami, alebo aj inak známymi pod pojmom waypoint  (limit 200 bodov).

V podadresári NewFiles sa dočasne ukladajú súbory (ručne alebo z connect.garmin.com), ktoré sa potom v prístroji označia ako trasy (Dráhy) pre Virtual partnera, či navigovanie pozdĺž trasy. Po tomto označení a vybratí sa presunú do adresára Courses.

V podadresári Schedules je súbor s kalendárom plánovaných tréningov.

V podadresári Workouts sú konkrétne tréningové programy spomenuté v tréningovom kalendári.

V podadresári BirdsEye sa umiestňujú bitmapové mapy zakúpené cez Garmin BirdsEye produkty.

Toľko o vnútornej štruktúre súborov prístroja. Ten sa mi medzitým nabil, tak poďme sa pozrieť ako sa ovláda.

Po úplne prvom zapojení prístroja sa zobrazí sprievodca nastavením, s nastavením jazyka, jednotiek merania, časových jednotiek, fyzických parametrov, ANT+ príslušenstva  (pulzmeter, wattmeter) a následne sa prístroj prepne do režimu a obrazovky vyhľadávania signálu. V tomto kroku odporúčam dať aspoň na 15 minút gps von tak, aby bol čo najlepší výhľad na oblohu, lebo prvotné zachytenie gps signálu u nového prístroja trvá skutočne dlho. Nakoniec sa ukáže voľba nastavenia jednotlivých obrazoviek, čo a kde chcem zobrazovať. Týmto procesom sa nemusíte nejako extra trápiť, lebo všetko toto sa dá kedykoľvek nastaviť či zmeniť. Ale pre človeka, čo sa s takým prístrojom stretne prvý krát, je to rozumná pomôcka.

 

 

V každom prípade nastavenie ešte neskončilo. Pred prvou jazdou je treba nastaviť profily bicyklov, hranice srdcovej frekvencie (ak používam),  hranice rýchostných a výkonových zón, nastavenie čo na ktorej obrazovke chcem vidieť, či nastavenie zobrazovania mapy. V týchto nastaveniach je dobrým pomocníkom manuál v ktorom je dobre opísané ako postupovať. Pre ukážku sa pokúsim popísať nastavenie profilov bicyklov.

Edge 800 umožňuje nastaviť tri profily bicykla, kde sa dá nastaviť, ktoré príslušenstvo používam a potom pred jazdením si vyberiem, ktorý profil použijem a podľa toho mi meria prístroj veličiny.

V mojom prípade som ako prvý profil zvolil profil pre cestný bicykel, ktorý ma pripojený snímač kadencie a rýchlosti, a tento chcem uprednostniť pred záznamom z gps a mám napevno nastavený obvod kolesa 2092mm. Tak cez menu -  ikonu s kľúčom - si vyberiem položku nastavenie bicykla Profily bicykla. Prstok ťuknem na bike 1 (môžem ho premenovať)  a v podrobnosti o bicykli nastavím údaje – viď obrázky. Keďže chcem používať snímač kadencie a rýchlosti, tak po ťuknutí na políčko rýchlosť/kadencia ANT+ môžem vyhľadať príslušný snímač tak, že sa priblížim k nemu s prístrojom, dám voľbu opäť vyhľadať a prípadne po pootočení kolesa či kľuky sa tento snímač zaregistruje.

Druhý profil je v mojom prípade horský bicykel s ďalším snímačom kadencie-rýchlosti, ale tentokrát som zvolil nie fixne stanovený obvod kolesa, ale automatický výpočet podľa gps signálu. Opäť obdobným spôsobom napárujem snímač s prístrojom. Už po prvej jazde sa potom vypočítaný obvod kolesa zobrazí  v nastavení údajov o bicykli.

Tretí profil som ponechal buď pre meranie na trenažéri a teda nastavenie cestného bicykla, ale plánujem v tomto režime zaznamenávať aj iné aktivity, ako bežkovanie či turistiku.

    

Samozrejme ten, kto nemá snímač kadencie/rýchlosti, nemusí nič zadávať. V tomto prípade sa údaje o rýchlosti počítajú z gps. Tuná vyvstane otázka, čo je presnejšie, alebo či má zmysel merať otáčky kolesa. Praxou by som odpovedal asi takto. GPS meranie je veľmi spoľahlivé na otvorených priestoroch a tam nie je dôvod pochybovať o správnosti údajov. V takomto režime, ak si dám spočítať obvod kolesa, alebo ak výsledky z údajov s mojím obvodom kolesa sa kryjú, potom je aj toto nastavenie so senzorom rovnako presné. Trocha komplikovanejšie je to v prípade merania v členitom teréne, v hustej zástavbe, či v lese, alebo tam, kde je zlý výhľad na oblohu. Vtedy kvalita prijímaného signálu z gps kolíše a tým pádom sa sem vnáša aj dodatočná chyba merania spôsobená stratou signálu. Toto môže mať za následoch odchýľky najmä v okamžitom zobrazovaní veličín ako rýchlosť, či strmosť stúpania, pri väčšom rušení sa môže ovplyvniť  aj správne odmeraná vzdialenosť či štatistické údaje. Toto sa však v súčasnosti deje skutočne zriedkavo. Vtedy je meranie podľa obvodu kolesa spoľahlivejšie, aj keď aj tu sa môžu zaniesť nepresnosti (napríklad keď je treba prenášať bicykel). A naopak, ak sa použije senzor a nastaví sa nepresná hodnota obvodu kolesa, vtedy sa do celého merania zanesie chyba, ktorá ovplyvní všetky údaje o vzdialenosti a rýchlosti. Rozdiel merania z GPS v režime 2D/3D je pre cyklistiku – teda stúpania do 25% - úplne zanedbateľný a aj pri extrémnych kopcoch je to menšia odchýľka, ako vplyv nafúkania pneumatiky pri snímaní otáčok kolesa.

To som ale odbočil a ešte prejdem, ako som si nastavil obrazovky s údajmi. Úmyselne som vybral prezentáciu krajných riešení, aby bolo možné vidieť do akej miery sa dajú nastaviť stránky.

 

    

Toto nastavenie sa robí tiež v podmenu Nastavenie bicyklaStránky trénovania. Tam som si zvolil, že v prepínaní obrazoviek budú okrem tzv. Stránok stopiek, teda klasické cyklopočítačové stránky, aj stránka s mapou, virtuálnym partnerom a výškovým profilom. Cyklopočítačové stránky som si pre tento príklad vybral, že budú dve. Jedna s desiatimi zobrazovanými údajmi, druhá s tromi. A takto vyzerá výber parametrov ktoré som dal na tieto stránky (viď obrázky). Aj desať údajov je veľmi dobre čitateľných a po krátkom čase používania, keď viem kde čo je, stačí letmý pohľad a uvidím hodnotu veličiny čo ma zaujíma. Kto uprednostňuje menej údajov, ale s gigantickými číslami, tak si môže nastaviť obrazovku ako u mňa voľba druhej obrazovky. Ťuknutím na príslušné políčko sa dostanem na výber aký parameter chcem zobraziť.

Tieto zobraziteľné údaje sú zoskupené do tématických skupín.

-          Kadencia – okamžité a priemerné hodnoty frekvencie šlapania

-          Kalórie  - údaje o spálenej energie tela

-          Dráha  - pri navigácii sada informácií čo ma ešte čaká

-          Vzdialenosť – okamžité a priemerné hodnoty

-          Výška – údaje o nadmorskej výške a nastúpaných metroch a podobne.

-          Všeobecne – veličiny ako teplota, hodiny či presnosť signalu a podobne

-          Srdcový tep – paleta informácií ohľadne srdcovej činnosti ako poznáte z pulzmetrov

-          Navigácia  - navigačné informácie ako poznáte z klasických gps

-          Výkon – výstupy z wattmetrov podľa najnovších metodík

-          Rýchlosť – okamžité, priemerné či hraničné údaje o rýchlosti pohybu

-          Stopky – rôzne časové informácie

-          Tréningy – info o tréningových fázach a podobne

Pekný opis každého parametra je v návode na stranách 35 – 40

Okrem toho sa dajú nastaviť aj napríklad navigačné parametre tak, ako pri klasických GPS (dopravný prostriedok, najkratšia či najrýchlejšia trasa...), mierky máp, či ich miera podrobnosti, či chcem použiť autopauzu, podsvietenie,  alarmy  a veľa ďalších informácií.

 

   

Nakoniec je treba nachystať držiaky na bicykel. Edge 800 spolu so svojim držiakom je primárne určený na pripnutie na predstavec. Pomocou rotačného mechanizmu sa dá prístroj pootočením nasadiť či vysadiť z držiaku. Samotný držiak sa jednoducho montuje pomocou gumičiek. K tomuto spôsobu pripojenia nemám žiadne námietky ani pripomienky. Komplikovanejšia je motáž snímača kadencie a rýchlosti. V jednom tele sa skrývajú vlastne dva snímače, pre otáčanie kľúk a pre otáčanie kolesa. Teda nutne sa montuju na zadnú spodnú vzperu rámu  (alebo zadnú stavbu). Najprv je treba si priložiť snímač a nájsť vhodnú polohu tak, aby spoľahlivo zberal údaje z oboch zdrojov. Potom pomocou plastových pások je treba upevniť magnet na ľavú kľuku. Následne obdobným spôsobom pripojím k rámovej konštrukcii samotný snímač. Treba skontrolovať, či magnet na kľuke je dostatočne blízko a prechodom pred senzor sa má rozblikať červená dióda. Až potom sa nasadí magnet na paprsok kolesa a doladí rameno snímača k magnetu. Toto ladenie je obzvlášť dôležité pri celoodpruženom bicykli, kde dochádza k pohybu zadnej stavby voči stredu. Vtedy je treba otestovať funkčnosť snímania po celej dráhe pruženia. Pri tejto činnosti je treba mať trpezlivosť  a dôležité je pevné prichytenie snímača o rám pri finálnej polohe.  Potom je už celý systém snímania spoľahlivo funkčný a dlhodobo stabilný.

Teraz mi už naozaj nič nebráni vyskúšať Edge800 priamo na bicykli.

 

Add comment

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Dreiländergiro 2023

Cestná cyklistika 25-06-2023

Priatelia, podľa článku 69 mediálneho zákona vás musím dopredu upozorniť, že táto reportka nie je vhodná pre maloletých a citlivé povahy. Nebojte sa, nikoho som nezahlušil ani neprežil žiadnu div...

X-bionic Jasná 2023 a späť

Cestná cyklistika 17-06-2023

Jasná po ročnej prestávke Časy, kedy som pociťoval nervozitu pred štartom tejto slovenskej cykloturistickej kultovky sú už dávno za mnou. Pre niekoho výzva, pre niekoho príležitosť si zajazdiť s kama...

Leitha.Berg Radmarathon 2023

Cestná cyklistika 28-05-2023

Dnes to od rána vyzeralo na krásny letný deň. Už na štarte bolo horúcich 7 stupňov, na lícach ma sem-tam pošteklili osamelé snehové vločky, ale nočnú 20 centimetrovú nádielku stihli cestári odpratať a...

Optimálna zostava na cestný bicykel pre …

Športovec používa HW SW 31-07-2023

Pôvodne tento článok mal byť recenziou modelu Garmin Edge 840. Avšak som si uvedomil, že skutočný a zásadný zmysel moderného trénovania na bicykli nestojí na jednom zariadení. Tak popri odhalení ...

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

Športovec používa HW SW 13-04-2023

Spolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro sa rozrasti...

Nová vlajková loď cyklopočítačov Garmin …

Športovec používa HW SW 17-03-2023

Koncom jari 2022 bol uvedený na trh najvyšší model Garmin Edge 1040. Oproti predchodcom bol v každej oblasti prepracovaný a ako nový majiteľ som vyskúšal, či sa z tohto modelu stala nová vlajková loď...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new