logosr

updated 5:36 PM, Jun 9, 2024 Europe/Bratislava

Mapy a Garmin GPS prístroje

  • Published in Športovec používa HW SW

epix13GPS, navigácia a mapy berú mnohí ľudia ako synonymum, ale nie je to celkom tak. GPS prístroj spočíta kde sa práve nachádzate, navigácia vám umožní sa dostať do cieľa a mapa zobrazuje okolie a krajinu. Ak sa všetky tieto tri komponenty zídu, vznikne výborná pomoc pre každého človeka.  V tomto článku sa pozrieme, ako to v dnešných dňoch vyzerá z elektronickými mapami určenými pre Garmin GPS prístroje. 

 

Mapy pre Garmin pred pár rokmi

Mapám v recenziách som sa naposledy poriadne venoval hádam  pred 4 rokmi. Vtedy  a dávno predtým v Garminoch dominovali komerčné topo a cestné mapy v hodnotách pomaly porovnateľných v cene prístroja. A existovalo potom aj mnoho dôvodom si obstarať mapy iným spôsobom, čo nebolo ani veľmi zložité. Komerčné mapy na tú dobu boli zaujímavé svojou podrobnosťou, ale už menej svojou presnosťou nehovoriac routingom, ktorý bol ako tak vyladený pre autá, ale na iné dopravné prostriedky už smerovanie nebolo optimalizované.  Iné možnosti prakticky neboli a tak zostávalo na navigovanie napríklad na bicykli akurát tak zobrať dôveryhodný záznam a nad ním s mapovým podkladom sa dať navigovať. To je funkčné aj dnes. Vtedy však alternatívne mapy prakticky neexistovali. Boli pokusy o spracovanie malých území jednotlivcami ale bez vážnejšieho konceptu. Mierne pokročilejšie ale v drvivej miere málo podrobné mapy poskytoval projekt  Openstreetmap.

Projekt Openstreetmaps a jeho prínos

Citácia z wikipédie: OpenStreetMap je otvorený projekt, ktorého cieľom je tvorba voľných geografických dát, ako sú napríklad cestné mapy. Používa predovšetkým dáta z prijímačov, ktoré sú následne kontrolované a editované. Je založený na kolektívnej spolupráci a na koncepcii Open source. Projekt OpenStreetMap založil v júli 2004 Steve Coast z Veľkej Británie. V apríli 2006 sa OSM začal transformovať na nadáciu. Licencia pod ktorou sú dáta poskytované je Open Database License.

Časom sa však veci začali meniť a mapová komunita pochopila, že ak svoje sily spoja a na zbere údajov sa bude môcť podieľať prakticky každý, tak celosvetový projekt dostane svoj zmysel a k ľuďom sa dostane použiteľný produkt. Navyše celý legálne zadarmo. Prvé rukolapné dôkazy som si overil pred asi troma rokmi, keď som mal možnosť testovať Oregon 600 či prvú generáciu Fénixa a pri tomto som „objavil“ slovenskú odnož freemap.sk. Vtedy ešte kvalita voľne dostupných máp bola silne závislá na pár jedincoch čo zberali údaje z terénu, ale Freemap SK urobil ďalší dôležitý krok, a to aizovaný export a možnosť bezplatného stiahnutia mapy Slovenska do Garmin prístrojov. Postupne som poznával aj ďalšie projekty, ktoré vo viacmenej pravidelných intervaloch generovali z Openstreetmap zdrojov kompatibilné mapy do Garmin GPS. Navyše začali podporovať mapový routing a dokonca vznikli špecializované projekty pre cyklistické mapy či topo mapy s routingom a mapovými informáciami. Toto bol podľa mňa prelom a posledné dva tri roky sú tieto projekty životaschopné a stali sa konkurenciou komerčných máp natoľko, že prakticky stratilo význam nelegálne získavanie komerčných Garmin máp v tejto oblasti. Jednoducho, kto chce a potrebuje komerčné mapy, zakúpi si ich a ostatní môžu používať kvalitné mapové podklady legálne zadarmo. A navyše, na projekte openstreetmaps sa môže podieľať každý. Ak zistí, že vo svojom okolí niečo chýba, alebo je niečo nepresné, môže sám navrhnúť na mape zmenu alebo doplniť informácie a ak sa ukáže, že ide o pravdivý údaj, táto zmena sa premietne zakrátko (od hodín po 2 – 3 týždne) na openstreetmaps či ich odnoží. Tento mechanizmus skutočne funguje a dnes sú tieto mapy  dostatočne podrobné, presné a dokonca aktuálnejšie ako komerčné produkty. Aj preto som sa dobrovoľne stal ich podporovateľom a ako dôležitú kapitolu ich uvádzam aj v tejto recenzii.

Stav free máp v roku 2016

Dnes existuje viacero dobrých dostupných zdrojov a projektov. Zopár ich teraz spomeniem. Všetky vychádzajú z vektorových podkladov z projektu openstreetmaps a pridávajú k nim určitú prídavnú hodnotu. Typicky je to upravená farebná schéma, optimalizovaná buď pre používanie v turistike, či na bicykli. Dokonca sú špecializované mapové kľúče pre cestné a mestské bicykle a pre MTB. Ďalším ich znakom, aby sa dostali do výberu je poskytovanie aktualizovaných podkladov vo vektorovom formáte kompatibilnom pre Garmin prístroje. Niektoré projekty sú regionálne, niektoré globálne, alebo špecializované na väčšiu optimalizáciu výpočtu routingu napríklad pre bicykle. V konečnom dôsledku aj v sérii Edge vstavaná Cyklo mapa EU vychádza z týchto podkladov a je tiež optimalizovaná pre používanie v Garmin prístrojoch a teda je prvou na rade, čo spomenúť.  Optimalizovanie kľúča pre Garmin prístroje je veľmi dôležité, pretože mapa pekne vyzerajúca na veľkom displeji v počítači vôbec nemusí byť dostatočne prehľadná na jednotlivých zariadeniach v teréne. Veľkosti displejov, ich konštrukčná technológia, rozlíšenie a svetelné podmienky totiž často vyžadujú úplne inú farebnú schému, aby boli dostatočne zreteľné jasné a čitateľné. Takže aj keď budete mať rovnaký zdroj údajov, vhodným výberom farebných kľúčov dosiahnete úplne iný používateľský zážitok v skutočnosti. Kedysi sa na to používali rôzne nástroje na modifikovanie schém, ale bolo to dosť technicky komplikované. Aj dnes existuje táto možnosť pre veľmi pokročilých používateľov, ale väčšina ľudí samozrejme toto nechce riešiť a experimentovať, ale chce siahnuť na vhodný hotový produkt. A preto tieto odnože existujú. Poďme sa na niektoré pozrieť:

Garmin Cyklo mapa EU

S touto mapou sa môžete stretnúť v novších mapových cyklistických Edge prístrojoch. Vychádzajú z voľne dostupných zdrojov openstretmap a aktualizujú sa 2 - 3 krát ročne prostredníctvom Garmin Express. Pokrývajú prakticky celú Európu. Má optimalizovanú farebnú schému, ktorá nie je ani tak veľmi estetická, ale je jasne zreteľná na Edge prístrojoch. Aj kvôli tomu sú z nej vylúčené určité typy objektov ako napríklad budovy v mestách, pretože by to znižovalo čitateľnosť mapy a dátovú veľkosť. Ponechané boli POI body ako sú hotely, obchody reštaurácie a pod, ku ktorým sa môže dať navigovať. Routing prirodzene optimalizuje cyklistiku a podľa kvality podkladov vie rozlične počítať trasy pre cestný a horský bicykel. Je optimalizovaná aj svojou veľkosťou a preto sa určite stane východzou mapou pre mnohých cyklistov.

cycleeu738 cycleeu758

 

 

 

 

cycleeu769 cycleeu779

 

 

 

 


    

SK Freemap

Tento regionálny projekt pokrývajúci územie Slovenska taktiež vychádza z Openstreetmaps, ale beží na vlastných serveroch a opätovne generuje vlastné mapy. V tomto kroku sa aj reviduje, či aktualizácie mapy sú v zhode so skutočnosťou. Využívajú vlastnú farebnú schému a majú vlastnú turistickú a cyklo prezentáciu, ktoré sú obohatené o špecifiké atribúty platné pre Slovensko alebo sú vo farebnej schéme, ktorá je na Slovensku obecne akceptovaná. Spravidla denne vychádza aj aktualizácia Garmin formátu máp, ktoré si môžete stiahnuť z freemap.sk stránok. Má kontrastný a farebne výrazný mapový kľúč, rozlišujúci aj zástavbu a povrch krajiny ako je les, lúka vinohrad a pod. Tento mapový zdroj je môj obľúbený. V niektorých mapových prístrojoch (napríklad Epix) je však trošku horšie čitateľný v lese, keď tmavozelený podklad zhoršuje kontrast potrebný pre tento typ displeja.

Linka na stiahnutie: http://www.freemap.sk/index.php?c=core.download&filename=/garmin
linka na projekt: www.freemap.sk

skfree631 skfree642        

 

 

 

 

skfree669 skfree683

 

 

 

 

freemapsk52 freemapsk189  freemapsk205

 

 

 

 

Openmtbmap

Tento projekt pokrýva prakticky celú Európu a orientuje sa na MTB a Hike komunitu. Štandardne ponúka 6 farebných verzií. Práve ich základná verzia bola v lesných častiach hôr veľmi dobre čitateľná a to aj na Epixe. V rámci tohto projektu sú doplnené na mnohých územiach podrobnejšie informácie ako o jednosmerných mtb trasách či ich náročnosti ako aj špecifické MTB POI symboly http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:mtb:scale. Podporuje výpočet smerovania.

Linka na download: https://openmtbmap.org/download/odbl/
Linka na projekt: https://openmtbmap.org/

mtbopen512 mtbopen530   

 

 

 

 

mtbopen546 mtbopen589

 

 

 

 

 

Velomap

Dvojička projektu Openmtbmap. Tento projekt sa sústreďuje skôr na cestnú a mestskú cyklistiku a značené cyklo trasy a tomu je optimalizovaná farebná schéma, smerovanie a POI body. Oproti mtb mape je farebne kontrastnejšie a v mestskej zástavbe prehľadnejšia.

Linka na download: https://www.velomap.org/de/download/odbl/
Linka na projekt: https://www.velomap.org/

cycleopen148 cycleopen376   

 

 

 

 

cycleopen387

 

 

 

 

 

Openfietsmap

Holandský rozšírený projekt v tomto zozname nemôže chýbať. Primárne sa orientuje na Benelux ale podporuje prakticky celú Európu rozdelenú do väčších blokov. Taktiež podporuje smerovanie, ale ako píše na svojich stránkach, vyňaté sú diaľnice a preto je vhodné len na pešiu a cyklodopravu. Pri voľbe dopravného prostriedku auto je smerovanie počítané ako pre cestný bicykel. Vo veľkej miere sa venuje prispôsobeniu farebnej schémy http://www.openfietsmap.nl/tips-tricks/customize a poskytujú zopár tipov ako si prispôsobiť mapu.

Linka na download: http://www.openfietsmap.nl/downloads
Linka na projekt: http://www.openfietsmap.nl/

Garmin Openstreet map

Je to vlastne odľahčená verzia Openfiets mapy pokrývajúca celý svet. Na stránke sa dá vyklikať oblasť a zároveň kontrolovať akú má dátovú veľkosť. Je možné vybrať, či má mapa obsahovať  routovacie údaje. Je možné vyberať oblasti podľa štátov, ale aj menšie oblasti. Preto je vhodná aj na prístroje s malou pamäťou a  bez routingu ako napríklad Fénix alebo je oficiálne odporúčaná pre Garmin Edge 520. Samotný mapový súbor sa dá stiahnuť alebo zaslať mailom.

Linka na projekt: http://garmin.openstreetmap.nl/

Frikart.no

Ďalší projekt je zo severu. Generujú topo aj cestné typy máp. Pokrývajú Európu podľa štátov. Podporujú smerovanie.

Linka na download: http://frikart.no/garmin/index.html
Linka na projekt: http://frikart.no/index.html

Open topo map Garmin Edition

Týždenne aktualizované routovacie mapy Európy podľa jednotlivých štátov prehľadne zoradené. Čo viac dodať.

Linka na download: http://garmin.opentopomap.org/#download
Linka na projekt: http://garmin.opentopomap.org/

Openstreetmap.cz

Aby som nezabudol na Českých susedov, aj mapy Čiech sa dajú stiahnuť a nahrať do Garmin prístrojov.

Linka na download: http://garmin.openstreetmap.cz/#download
Linka na projekt: http://garmin.openstreetmap.cz/

Disclaimer alebo výstraha: Okrem výslovne uvedených, ostatné mapové zdroje nie sú oficiálne podporované Garminom a preto ich používanie je na vlastné riziko.

Kto má chuť hľadať ďalšie zdroje, na tomto odkaze http://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Map_On_Garmin/Download je dlhý zoznam projektov zaoberajúcich sa aizovanou tvorbou máp pre Garmin. Prípadne si preštudujte ešte ďalšie odkazy:

http://openmaps.eu/osmtdownload
http://www.raumbezug.eu/ag/internet/osmGarmin.htm
http://www.navmaps.eu/

Pre plánovačov aktivít odporúčam navštíviť aj http://hikebikemap.org/ , http://mtbmap.cz/, či http://cycling.waymarkedtrails.org/sk/ a http://hiking.waymarkedtrails.org/sk ktoré umožňujú aj download turistických či cyklistických trás v gpx formáte.

Pri mapách sa však musím ešte raz pristaviť. V prvom rade som si vyskúšal, že použiteľnosť máp v teréne je limitovaná displejom. Napríklad príliš tmavé farby, či malé kontrasty sa v hustejšom lese horšie čítajú. Preto sa mi neoplatili používať Custom (kml) alebo Birdseye  (jnx) ortofoto mapy a to najmä v lese. Letecké snímky lesa bývali na displeji natoľko tmavé, že nemali žiaden prínos. Medzi používateľmi je takisto známe, že je možné urobiť úpravu (patch) firmvéru a do prístroja nahrať rozličné bitmapované georeferencované mapy. Toto je samozrejme Garminom zakázané a v prípade nezdaru môžete prísť o záruku a servis. Výsledok bol v nedávnom období zaujímavý, ale dnes odporúčam radšej siahnuť po dobrom legálnom free vektorovom zdroji. Nevýhodou vektorových máp je, že sú menej ľúbivé, ale výhodou je rýchlosť, menej spotrebujú kapacitu pamäte, rýchlejšia odozva, možnosť vyhľadávania a smerovania a čo je pre mňa hlavné, ak zistím chybu na mape, môžem ju podľa tohto návodu http://wiki.freemap.sk/StarterGuide  opraviť alebo aktualizovať mapu a úžitok majú všetci.

A nezabudnite na zlate pravidlo OpenStreetMap: bez (vyslovneho) povolenia z cudzich map (Google Mapy, hiking a pod) nic nekopirujeme! :-)

Add comment

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Leitha.Berg Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 19-05-2024

Túto reportku som naozaj nechcel písať, pri 10-tej účasti sa už o dvoch 40 km okruhoch nedá vymyslieť nič nové, ale je dobrou zámienkou, aby som sa mohol pochváliť - mám svojho vlastného Edgara. ...

Dreiländergiro 2023

Cestná cyklistika 25-06-2023

Priatelia, podľa článku 69 mediálneho zákona vás musím dopredu upozorniť, že táto reportka nie je vhodná pre maloletých a citlivé povahy. Nebojte sa, nikoho som nezahlušil ani neprežil žiadnu div...

X-bionic Jasná 2023 a späť

Cestná cyklistika 17-06-2023

Jasná po ročnej prestávke Časy, kedy som pociťoval nervozitu pred štartom tejto slovenskej cykloturistickej kultovky sú už dávno za mnou. Pre niekoho výzva, pre niekoho príležitosť si zajazdiť s kama...

Optimálna zostava na cestný bicykel pre …

Športovec používa HW SW 31-07-2023

Pôvodne tento článok mal byť recenziou modelu Garmin Edge 840. Avšak som si uvedomil, že skutočný a zásadný zmysel moderného trénovania na bicykli nestojí na jednom zariadení. Tak popri odhalení ...

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

Športovec používa HW SW 13-04-2023

Spolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro sa rozrasti...

Nová vlajková loď cyklopočítačov Garmin …

Športovec používa HW SW 17-03-2023

Koncom jari 2022 bol uvedený na trh najvyšší model Garmin Edge 1040. Oproti predchodcom bol v každej oblasti prepracovaný a ako nový majiteľ som vyskúšal, či sa z tohto modelu stala nová vlajková loď...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new